mask

Systemy bezpieczeństwa Lockout / Tagout

Niezwykle istotnym elementem działalności firmy jest doradztwo i dostawa produktów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w szczególności popularyzowanie i wdrażanie programu LOTO ( ang. Lockout / Tagout ).

Program blokowania i znakowania LOTO stanowi zestaw określonych procedur bezpieczeństwa, polegających na odłączeniu od urządzeń źródła energii na okres prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych. Celem programu LOTO jest ochrona pracowników przed zagrożeniami powodowanymi przez maszyny podłączone do źródła energii lub prąd elektryczny. Według statystyk UE około 10-15 % śmiertelnych wypadków przy pracy i 15-20 % wszystkich wypadków związanych jest z pracami konserwacyjnymi. Do typowych obrażeń należą w tym przypadku złamania, rany szarpane, utraty kończyn, oparzenia i porażenia. Właściwie realizowany program LOTO ( wyraźne znakowanie źródeł energii, zrozumiałe procedury i łatwo dostępne systemy blokad ) znacząco poprawia bezpieczeństwo prac konserwacyjno – naprawczych. Program LOTO to uznawana na całym świecie, najlepsza praktyka w dziedzinie bezpieczeństwa w wielu branżach. W Stanach Zjednoczonych wdrażanie tego programu jest wymogiem usankcjonowanym prawnie.

Kompleksowe podejście naszej firmy do efektywnej kontroli źródeł energii obejmuje audyty, identyfikację produktów kontroli energii, dobór i sprzedaż odpowiednich urządzeń, przygotowanie zrozumiałych instrukcji, szkolenie oraz wdrożenie całego systemu.

Kolejnym projektem związanym bezpośrednio z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są wykonanie, dostawa oraz montaż ( wspólnie z firmą podwykonawczą ) podestów obsługowych, np. do wentylatorów i wysp zaworowych oraz drabin bezpieczeństwa spełniających zaostrzone kryteria BHP.